Słowianie

https://wiaraprzyrodzona.files.wordpress.com/2014/12/wiara-przyrodzona.jpg?w=869
Mimo wymiany ludności między Grecją a Bułgarią w 1918 r. i ucieczki wielu Słowian za granicę trzydzieści lat później nadal pozostaje w Grecji około 40 000 osób, które w domach posługują się językiem zbliżonym do macedońskiego. Ludność ta mieszka wzdłuż …