250 Lat archeologii

http://bi.gazeta.pl/im/e5/f2/15/z23015397K,Odkrycia-w-krypcie-pod-posadzka-w-bazylice-oo--ber.jpg

Aż do drugiej połowy XIX w. archeologią zajmowano się nieco przypadkowo. Pierwsi uczeni zainteresowani starożytnością przybywali do Grecji, by sporządzać rysunki i gipsowe odlewy arcydzieł klasycznej rzeźby. Niestety, niektórzy z nich bardzo szybko doszli do wniosku, że wygodniej i bardziej …

Cerarstwo bizantyjskie i Grecja średniowieczna

Północ wysunęła się na pierwszy plan jeszcze bardziej, kiedy zaczęto dogorywać imperium rzymskie, które w końcu rozpadło się na część wschodnią i zachodnią. W 330 r. cesarz Konstantyn Wielki przeniósł swą stolicę do greckiego miasta Bizancjum, które następnie zmieniło nazwę …

Pierwsze wykopaliska


Jednym z pierwszych propagatorów kultury greckiej było brytyjskie Stowarzyszenie Dyletantów (Society of Dilletanti), finansujące ekspedycje i publikujące albumy z rysunkami zabytków starożytności. Podstawowym warunkiem przyjęcia do stowarzyszenia, które powstało w 1730 r. jako klub młodych, starannie wykształconych arystokratów mających za …

Katolicy

 

Katolicy, których na Cykladach jest około 12 000, stanowią pozostałość po panowaniu Wenecjan na Wyspach Egejskich (po rozbójniczej IV krucjacie z 1204 r.). Dziś żyją oni głównie na wyspach Sfros i Tmos, a także na Naksos, Samos, Rodos i …

Żydzi i Turcy

Z powodów historycznych, społeczność żydowską i turecką w Grecji wygodnie jest omawiać razem. Od upadku Imperium Osmańskiego los tych mniejszości jest podobny, obie bowiem stanowiły odizolowane grupy, odróżniające się od reszty społeczeństwa. Wydaje się jednak, że enklawy te przetrwają, przynajmniej …

Wołosi i Saraktasani

Ojczystą ziemią Wołochów są odludne rejony gór Pindos w północno-zachodniej Grecji, niedaleko granicy z Albanią. Tradycyjnie zajmowali się oni wypasem owiec na górskich połoninach, jedynie niektórzy prowadzili osiadły tryb życia, zakładając osady, z których najbardziej znaną jest Mstowo i kilka …

Junta pułkowników: 1967-1974

Było rzeczą oczywistą, że w wyborach wygra Papandreu, a skompromitowani partnerzy koalicyjni są bez szans. Równie oczywiste było to, że dojdzie do jakiejś niedemokratycznej próby zapobieżenia takiemu rozwojowi wydarzeń. Król Konstantyn II, zaniepokojony lewicową orientacją partii Papandreu podobno przygotowywał z …

Odbudowa w stylu amerykańskim: 1950-1967

 

Grecja lat 50. byta państwem zdemoralizowanym, rozbitym i słabym. Pozostawała też w orbicie polityki amerykańskiej, angażując się w 1950 r. w wojnę koreańską, a rok później przystępując do NATO. Na arenie wewnętrznej ambasada USA -nadal główny ośrodek, gdzie zapadały …