Partenon

Partenon.

W panoramie Akropolu oglądanej od strony Propylejów dominuje dziś Partenon, wzniesiony na najwyższym miejscu na wzgórzu. W czasach antycznych widać stąd było jedynie fronton budowli — resztę zasłaniały rzeźby i inne budynki. Centralnym punktem Akropolu był ustawiony naprzeciwko Propylejów …

Akropol

Akropol

Zwieńczone ruinami Partenonu wzgórze Akropol (IV-IX codz. 8.00-19.00, X-III pn.-pt. 8.00-16.30; ruiny i muzeum 12 €) to jeden z symboli kultury europejskiej, nic więc dziwnego, że pierwsza wizyta w tym miejscu to jednocześnie objawienie i poczucie obcowania z czymś …

Cerarstwo bizantyjskie i Grecja średniowieczna

Północ wysunęła się na pierwszy plan jeszcze bardziej, kiedy zaczęto dogorywać imperium rzymskie, które w końcu rozpadło się na część wschodnią i zachodnią. W 330 r. cesarz Konstantyn Wielki przeniósł swą stolicę do greckiego miasta Bizancjum, które następnie zmieniło nazwę …

250 Lat archeologii

http://bi.gazeta.pl/im/e5/f2/15/z23015397K,Odkrycia-w-krypcie-pod-posadzka-w-bazylice-oo--ber.jpg

Aż do drugiej połowy XIX w. archeologią zajmowano się nieco przypadkowo. Pierwsi uczeni zainteresowani starożytnością przybywali do Grecji, by sporządzać rysunki i gipsowe odlewy arcydzieł klasycznej rzeźby. Niestety, niektórzy z nich bardzo szybko doszli do wniosku, że wygodniej i bardziej …

Epoka archaiczna i klasyczna

Państwa greckie w epoce mykeńskiej od czasu do czasu musiały przeciwstawiać się naporowi nowych ludów i kultur lub poddawać je asymilacji. Według tradycyjnej teorii upadek cywilizacji mykeńskiej nastąpi) wskutek najazdu „barbarzyńców” z północy Dorów, którzy zniszczyli pałace (rozpoczęty się po …

Żydzi i Turcy

Z powodów historycznych, społeczność żydowską i turecką w Grecji wygodnie jest omawiać razem. Od upadku Imperium Osmańskiego los tych mniejszości jest podobny, obie bowiem stanowiły odizolowane grupy, odróżniające się od reszty społeczeństwa. Wydaje się jednak, że enklawy te przetrwają, przynajmniej …

Nowe państwo

Nowoczesna Grecja była republiką, a jej pierwszy prezydent, Ioannis Kapodistrias, koncentrował wysiłki na zbudowaniu silnego rządu centralnego, który byłby w stanie przeciwstawić się rozmaitym skłóconym ze sobą przywódcom i frakcjom politycznym, jakie wyłoniły się w czasie powstania. Próby te skończyły …

Katolicy

 

Katolicy, których na Cykladach jest około 12 000, stanowią pozostałość po panowaniu Wenecjan na Wyspach Egejskich (po rozbójniczej IV krucjacie z 1204 r.). Dziś żyją oni głównie na wyspach Sfros i Tmos, a także na Naksos, Samos, Rodos i …