Cerarstwo bizantyjskie i Grecja średniowieczna

Północ wysunęła się na pierwszy plan jeszcze bardziej, kiedy zaczęto dogorywać imperium rzymskie, które w końcu rozpadło się na część wschodnią i zachodnią. W 330 r. cesarz Konstantyn Wielki przeniósł swą stolicę do greckiego miasta Bizancjum, które następnie zmieniło nazwę …

250 Lat archeologii

http://bi.gazeta.pl/im/e5/f2/15/z23015397K,Odkrycia-w-krypcie-pod-posadzka-w-bazylice-oo--ber.jpg

Aż do drugiej połowy XIX w. archeologią zajmowano się nieco przypadkowo. Pierwsi uczeni zainteresowani starożytnością przybywali do Grecji, by sporządzać rysunki i gipsowe odlewy arcydzieł klasycznej rzeźby. Niestety, niektórzy z nich bardzo szybko doszli do wniosku, że wygodniej i bardziej …

Epoka archaiczna i klasyczna

Państwa greckie w epoce mykeńskiej od czasu do czasu musiały przeciwstawiać się naporowi nowych ludów i kultur lub poddawać je asymilacji. Według tradycyjnej teorii upadek cywilizacji mykeńskiej nastąpi) wskutek najazdu „barbarzyńców” z północy Dorów, którzy zniszczyli pałace (rozpoczęty się po …

Żydzi i Turcy

Z powodów historycznych, społeczność żydowską i turecką w Grecji wygodnie jest omawiać razem. Od upadku Imperium Osmańskiego los tych mniejszości jest podobny, obie bowiem stanowiły odizolowane grupy, odróżniające się od reszty społeczeństwa. Wydaje się jednak, że enklawy te przetrwają, przynajmniej …

Nowe państwo

Nowoczesna Grecja była republiką, a jej pierwszy prezydent, Ioannis Kapodistrias, koncentrował wysiłki na zbudowaniu silnego rządu centralnego, który byłby w stanie przeciwstawić się rozmaitym skłóconym ze sobą przywódcom i frakcjom politycznym, jakie wyłoniły się w czasie powstania. Próby te skończyły …

Katolicy

 

Katolicy, których na Cykladach jest około 12 000, stanowią pozostałość po panowaniu Wenecjan na Wyspach Egejskich (po rozbójniczej IV krucjacie z 1204 r.). Dziś żyją oni głównie na wyspach Sfros i Tmos, a także na Naksos, Samos, Rodos i …

Odbudowa w stylu amerykańskim: 1950-1967

 

Grecja lat 50. byta państwem zdemoralizowanym, rozbitym i słabym. Pozostawała też w orbicie polityki amerykańskiej, angażując się w 1950 r. w wojnę koreańską, a rok później przystępując do NATO. Na arenie wewnętrznej ambasada USA -nadal główny ośrodek, gdzie zapadały …

Wołosi i Saraktasani

Ojczystą ziemią Wołochów są odludne rejony gór Pindos w północno-zachodniej Grecji, niedaleko granicy z Albanią. Tradycyjnie zajmowali się oni wypasem owiec na górskich połoninach, jedynie niektórzy prowadzili osiadły tryb życia, zakładając osady, z których najbardziej znaną jest Mstowo i kilka …