Katolicy

 

Katolicy, których na Cykladach jest około 12 000, stanowią pozostałość po panowaniu Wenecjan na Wyspach Egejskich (po rozbójniczej IV krucjacie z 1204 r.). Dziś żyją oni głównie na wyspach Sfros i Tmos, a także na Naksos, Samos, Rodos i Thirze oraz w niektórych miastach, np. w Patras. Od sąsiadów odróżniają ich brzmiące z włoska nazwiska (np. Dellaroka) czy imiona (Leonardos, Frangiskos). Ci potomkowie potężnych niegdyś feudalnych panów, dziś nie odgrywają większej roli w społeczeństwie zarówno pod względem liczby, jak i statusu. W dodatku zawsze budzili podejrzenia jako „nie w stu procentach Grecy”. W 1994 r. musiano przenieść w drodze awansu pewnego urzędnika z Noksos, który publicznie wspomniał o „kapistowskiej piątej kolumnie pomiędzy nami”. Kościół rzymskokatolicki z kolei użalał się na pewne prawne utrudnienia jak wszystkie wyznania, oprócz prawosławnego, został on sklasyfikowany jako ksanon dogma (obce wyznanie), w związku z czym podlegające mu szkoły (inaczej niż ortodoksyjne) nie mogą otrzymywać państwowych subsydiów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *