Partenon

Partenon.

W panoramie Akropolu oglądanej od strony Propylejów dominuje dziś Partenon, wzniesiony na najwyższym miejscu na wzgórzu. W czasach antycznych widać stąd było jedynie fronton budowli — resztę zasłaniały rzeźby i inne budynki. Centralnym punktem Akropolu był ustawiony naprzeciwko Propylejów …

Akropol

Akropol

Zwieńczone ruinami Partenonu wzgórze Akropol (IV-IX codz. 8.00-19.00, X-III pn.-pt. 8.00-16.30; ruiny i muzeum 12 €) to jeden z symboli kultury europejskiej, nic więc dziwnego, że pierwsza wizyta w tym miejscu to jednocześnie objawienie i poczucie obcowania z czymś …

250 Lat archeologii

http://bi.gazeta.pl/im/e5/f2/15/z23015397K,Odkrycia-w-krypcie-pod-posadzka-w-bazylice-oo--ber.jpg

Aż do drugiej połowy XIX w. archeologią zajmowano się nieco przypadkowo. Pierwsi uczeni zainteresowani starożytnością przybywali do Grecji, by sporządzać rysunki i gipsowe odlewy arcydzieł klasycznej rzeźby. Niestety, niektórzy z nich bardzo szybko doszli do wniosku, że wygodniej i bardziej …

Cerarstwo bizantyjskie i Grecja średniowieczna

Północ wysunęła się na pierwszy plan jeszcze bardziej, kiedy zaczęto dogorywać imperium rzymskie, które w końcu rozpadło się na część wschodnią i zachodnią. W 330 r. cesarz Konstantyn Wielki przeniósł swą stolicę do greckiego miasta Bizancjum, które następnie zmieniło nazwę …

Pierwsze wykopaliska


Jednym z pierwszych propagatorów kultury greckiej było brytyjskie Stowarzyszenie Dyletantów (Society of Dilletanti), finansujące ekspedycje i publikujące albumy z rysunkami zabytków starożytności. Podstawowym warunkiem przyjęcia do stowarzyszenia, które powstało w 1730 r. jako klub młodych, starannie wykształconych arystokratów mających za …

Katolicy

 

Katolicy, których na Cykladach jest około 12 000, stanowią pozostałość po panowaniu Wenecjan na Wyspach Egejskich (po rozbójniczej IV krucjacie z 1204 r.). Dziś żyją oni głównie na wyspach Sfros i Tmos, a także na Naksos, Samos, Rodos i …

Żydzi i Turcy

Z powodów historycznych, społeczność żydowską i turecką w Grecji wygodnie jest omawiać razem. Od upadku Imperium Osmańskiego los tych mniejszości jest podobny, obie bowiem stanowiły odizolowane grupy, odróżniające się od reszty społeczeństwa. Wydaje się jednak, że enklawy te przetrwają, przynajmniej …

Wołosi i Saraktasani

Ojczystą ziemią Wołochów są odludne rejony gór Pindos w północno-zachodniej Grecji, niedaleko granicy z Albanią. Tradycyjnie zajmowali się oni wypasem owiec na górskich połoninach, jedynie niektórzy prowadzili osiadły tryb życia, zakładając osady, z których najbardziej znaną jest Mstowo i kilka …