Pierwsze wykopaliska


Jednym z pierwszych propagatorów kultury greckiej było brytyjskie Stowarzyszenie Dyletantów (Society of Dilletanti), finansujące ekspedycje i publikujące albumy z rysunkami zabytków starożytności. Podstawowym warunkiem przyjęcia do stowarzyszenia, które powstało w 1730 r. jako klub młodych, starannie wykształconych arystokratów mających za …