Mniejszości narodowe i religie w grecji

Mniejszości w Grecji-Wołosi, Sarakatsani, Turcy, Żydzi, Słowianie, Cyganie i katolicy oraz kilka innych ginących społeczności-są mało znane nawet dla samych Greków. Ostatnich wiernych tradycjom Wołochów czy Sarakatsanów można spotkać już tylko w najbardziej odludnych rejonach Epiru. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja …